فرستنده: سطح خبر: ویژه دفعات بازدید: 329 تاریخ ارسال: ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ طبقه:  اجتماعی
بسته‌مطالعاتي به‌جاي پيك نوروزي

برگشت ارسال خبر صفحه اصلی

رئـيـس گـروه تكنـولـوژي و گـروه هـاي درسـي اداره كـل آموزش و پرورش اصفهان گفت: امسال بسته مطالعاتي، جايگزين پيك نوروزي دانش آموزان مقطع ابتدايي اين استان مي شود.

‌علي حميدي در گفتگو با ايرنا افزود: امسال تصميم گيري در مورد توزيع يا عدم توزيع پيك هاي نوروزي از سطح وزارتخانه به استان‌ها واگذار شده است.

وي اضافه كرد: در جلسه شوراي معاونان و برنامه ريزي اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان تصميم گرفته شـــد تـــا پــيــك نــوروزي در قــالــب بـسـتــه مـطــالـعــاتــي بــه دانش آموزان ارائه شود. 

حميدي تصريح كرد: با توجه به طولاني بودن ايام نوروز امـسـال، نـبـايـد فاصله دانش آموز با مطالعه و كتاب‌هاي درســـي بـــه يـــك بـــاره قــطـــع شـــود زيـــرا نـــزديــك كــردندانش آموزان با درس و مطالعه پس از نوروز كار بسيار زمــانـبــري اســت. رئـيـس گـروه تكنـولـوژي و گـروه‌هـاي درسي اداره كل آموزش و پرورش اصفهان اظهار كرد: دانش آموزان با دريافت اين بسته هاي مطالعاتي ديگر نياز نيست كه به حل مسائل و نوشتن تكليف بپردازند.

وي ارائه هرگونه تكليف درسي به دانش آموزان براي ايام نوروز را ممنوع اعلام كرد و گفت: در صورتي كه مدارس بـه صـورت خـودسـرانـه اقـدام به ارائه تكليف نوشتني و حل كردني به دانش آموزان كنند با آنها برخورد مي شود.

وي هزينه اين بسته هاي مطالعاتي را براي دانش آموزان پيش دبستاني تا ششم ابتدايي هشت هزار ريال عنوان كرد و گفت: توزيع اين بسته ها از 21 اسفند به دانش آموزان آغاز مي شود.

حـمـيدي تعداد اين بسته ها را براي هفت پايه تحصيلي 435 هزار جلد عنوان كرد.

وي خاطرنشان كرد: براي دوره پيش دبستاني 38 هزار، پايه اول ابتدايي 72 هزار و 500، پايه دوم ابتدايي 68 هزار، پايه سوم ابتدايي 66 هزار، پايه چهارم ابتدايي 64 هزار ، پايه پنجم ابتدايي 64 هزار و در پايه ششم ابتدايي 63 هزار بسته مطالعاتي تأليف شده است.
نسخه قابل چاپ

ارسال به میل دوستان
           :powered by
designed by setiran (danial net)